ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բնութագիր

Առողջ լինելը բարձր արտադրողականությամբ աշխատելու կարևորագույն նախադրյալներից է…

Հիվանդությունները երբեմն անխուսափելի են և առաջ են բերում չնախատեսված ծախսեր ու աշխատաժամանակի կորուստ, իսկ որոշ հիվանդություններ զարգանում կամ բարդանում են ոչ ժամանակին հայտնաբերվելու, համապատասխան կանխարգելիչ բուժզննում չանցնելու և այլ պատճառներով:

Առողջության ապահովագրությունն էլ հենց նախատեսված է առողջական խնդիրներ ունենալու պարագայում բժշկական և այլ ծառայությունների ծախսերը հատուցելու, հաճախորդին ժամանակին և արագ բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար:

Աշխատակիցների առողջության ապահովագրությունը նրանց աշխատանքի որակը բարձրացնելու, նրանց մոտիվացնելու կարևոր գործիք է:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՂ ՌԻՍԿԵՐ

Ապահովագրված անձանց՝ բժշկական հաստատություններ դիմելը առողջական վիճակի վատացման, վնասվածքի, թունավորման և բժշկական օգնության ցուցաբերման կարիք ունեցող այլ իրավիճակների  կապակցությամբ:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾԱԾԿՈՒՅԹ

 1. Շտապ և անհետաձգելի բժշկական օգնություն
 2. Բժիշկ-մասնագետի տնային կանչ
 3. Տարեկան կանխարգելիչ բժշկական հետազոտություն
 4. Ամբուլատոր բժշկական օգնություն
 5. Ստացիոնար բժշկական օգնություն
 6. Սրտաբանություն
 7. Անոթաբանություն
 8. Ներյրովիրաբուժություն, այդ թվում` Էնդովասկուլյար
 9. Ուռուցքաբանություն
 10. Հիվանդասենյակի արժեքի հատուցում
 11. Դեղորայք
 12. Հղիություն և ծննդաբերություն
 13. Ակնաբուժություն
 14. Ատամնաբուժություն
 15. Այլ ծառայություններ

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳԻՆ

Առողջության ապահովագրության սակագների տատանման միջակայքն է՝ 0.18%- 26.88%

Կոորդինացիոն կենտրոնի շուրջօրյա հեռախոսահամարներ

(+37410) 561-561,       (+37460) 54-00-00

Փաստաթղթեր

Առողջության Ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը և տվյալները.

 • Պետական գրանցման վկայական,
 • ՀՎՀՀ,
 • Բանկային հաշիվ,
 • Ապահովագրված անձանց անձնագրեր,
 • Ապահովագրված անձանց սոց. քարտեր,
 • Կոնտակտային տվյալներ:


Պատահարի դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

    1. Հայտային դիմում

    2. Համապատասխան բուժհաստատության կնիքով վավերացված բժշկական հիմնավորում՝

 • էպիկրիզ, և/կամ
 • քաղվածք ամբուլատոր-բժշկական քարտից, և/կամ
 • բժշկի կոնսուլտացիոն եզրակացություն, և/կամ
 • բուժ. հաստատության կողմից տրված տեղեկանք
 • պարակլինիկական հետազոտությունների պատասխանների պատճենները (Ապահովագրողի պահանջի դեպքում):

Ընդ որում, ատանաբուժական հայցի դեպքում անհրաժեշտ է ներկայացնել "Տեղեկանք ատամնաբուժական հայցերի համար":


Վնասի չափը հաստատող ֆինանսական փաստաթղթեր`

 • ՀԴՄ կտրոն և/կամ
 • մուտքի օրդերի անդորրագիր, և/կամ
 • հաշիվ-պահանջագիր, և/կամ:
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՛՛ԷԿՈՆՈՄ՛՛
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՛՛ԲԻԶՆԵՍ՛՛
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՛՛ԼՅՈՒՔՍ՛՛
Հայտային դիմում
Բուժհաստատության կողմից տրված տեղեկանք
Ատամնաբուժական հայցերի համար տեղեկանք
Առողջության ապահովագրության պայմաններ
Գործընկեր ԲԿ-ներ
Ինչպես վարվել պատահարի դեպքում
ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 12.04.2024 16:38

Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի խորհրդի սույն թվականի հունվարի 26-ի թիվ 5-Լ որոշման համաձայն` 2023 թվականի ապրիլի 1-ից ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող բոլոր ապահովագրավճարները հաշվարկվելու են Ապահովագրական ընկերությունների կողմից մշակված գնագոյացման մոդելների (այսուհետ՝ Մոդել) հիման վրա։ ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ մոդելի հիման վրա հաշվարկված բազային ապահովագրավճարները տատանվում են 24,000 – 82,000 ՀՀ դրամի սահմաններում, որի վրա կիրառելով պայմանագրի ժամկետից կախված կարգավորիչ գործակիցները և Ապահովադրի ԲՄ դասին համարժեք գործակիցը ստացվում է վերջնական ապահովագրավճարը։ Մոդելի հաշվարկման հիմքում ընկած են Ապահովադրի գրանցման մարզը, ՏՄ մակնիշը և այլ ռիսկային գործոններ, որոնց առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ և հաշվարկել Ձեր ՏՄ–ի ապահովագրավճարը ստորև ներկայացված հաշվիչի միջոցով։

ԱՊՊԱ Հաշվիչ

Հաճախորդ

Անձի տեսակ

Գրանցման վայր

Ծննդյան ամսաթիվ

ԲՄ դաս

*

Տրանսպորտային միջոց

Գրանցված է ՀՀ-ում

Տեսակ

Մակնիշ

Շարժիչի հզորություն

Ապահովագրություն

Ժամկետ

Ապահովագրավճար

0.00

ՀՀ դրամ

* Ձեր ընթացիկ բունուս-մալուս դասի մասին տեղեկատվությունը կարող են առցանց եղանակով ստանալ Բյուրոյի www.paap.am կայքի առաջին էջում գտնվող  ԱՊՊԱ առցանց հարցուﬓեր բաժնում:

ԱՊՊԱ հաշվիչի հետ կապված հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք զանգահարել (+37460) 54-00-00 հեռախոսահամարով, գրել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին կամ այցելել Ընկերության գրասենյակ՝
ՀՀ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5 հասցեով: