Բաժնետերեր

"ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ" ԱՓԲԸ-ի կանոնադրական կապիտալը կազմում է  1,971,000,000.0 ՀՀ դրամ, բաժնետոմսերի քանակը` 197,100 հատ:

 

"ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ" ԱՓԲԸ-ն չի իրականացնում արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխում, չունի փոքր մասնակցություն ունեցող մասնակիցներ, ուստի Ընկերությունը նպատակահարմար չի գտնում հրապարակել Կանոնակարգ 8/03-ի 15-րդ կետի 3-րդ ենթակետում նշված տեղեկատվությունը` հաշվի առնելով նույն Կանոնակարգի  15-րդ կետի 4-րդ ենթակետը:

ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 03.12.2019 16:00
ԱՊՊԱ Հաշվիչ

ԱՊՊԱ հաշվիչի հետ կապված հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք զանգահարել (+37460) 54-00-00 հեռախոսահամարով, գրել info@silinsurance.am էլեկտրոնային հասցեին կամ այցելել Ընկերության գրասենյակ՝
ՀՀ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5 հասցեով:

Ձեր ընթացիկ բունուս-մալուս դասի մասին տեղեկատվությունը կարող են առցանց եղանակով ստանալ Բյուրոյի www.paap.am կայքի առաջին էջում գտնվող  ԱՊՊԱ առցանց հարցուﬓեր բաժնում:

01.11.2017-31.12.2021թթ. ԱՊՊԱ պայմանագրի առկայություն
ԲՈՆՈՒՍ ՄԱԼՈՒՍԻ ԴԱՍ
ԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ՎՃԱՐ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
Պարտադիր լրացման դաշտ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ