ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բնութագիր

Կազմակերպության յուրաքանչյուր աշխատակից այդ կազմակերպության կարևորագույն օղակներից է, որի լավ, արդյունավետ աշխատանքից է կախված ընկերության հաջողությունների զգալի մասը: Սակայն նրանց կյանքին, առողջությանը, ինչպես նաև աշխատունակությանը կարող է վնաս պատճառվել հանկարծակի անսպասելի, պատահարների պատճառով: Դուք ունեք հնարավորություն ապահովագրելու Ձեր աշխատակիցներին նման դժբախտ պատահարներից:

 

Ապահովագրվող ռիսկեր

 • Դժբախտ պատահարի հետևանքով մահ
 • Դժբախտ պատահարի հետևանքով մշտական ընդհանուր անաշխատունակության
 • Դժբախտ պատահարի հետևանքով ժամանակավոր ընդհանուր անաշխատունակություն, ներառյալ` բժշկական ծախսեր:

 

Ապահովագրման ենթակա անձինք

Կազմակերպությունների 65 տարին չլրացած աշխատակիցները և նրանց ընտանիքի անդամները:

 

Ապահովագրության տարածք

Դժբախտ պատահարներից  ապահովագրությունը կարող է գործել՝

 1. Միայն աշխատավայրում
 2. Միայն ՀՀ-ում
 3. Ողջ աշխարհում

 

Ապահովագրական սակագին

Դժբախտ պատահարներից  ապահովագրության սակագների տատանման միջակայքն է՝ 0.04% - 1.98%:

Ուշադրություն՝ Ապահովագրությունը կարող է գործել ինչպես շուրջօրյա, այնպես էլ միայն աշխատանքային ժամերին:

Պայմաններ
Փաստաթղթեր

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը և տվյալները.

 • Պետական գրանցման վկայական,
 • ՀՎՀՀ,
 • Բանկային հաշիվ,
 • Ապահովագրված անձանց անձնագրեր,
 • Ապահովագրված անձանց սոց. քարտեր,
 • Կոնտակտային տվյալներ:

Ընկերության  պահանջով կարող են ներկայացվել նաև այլ փաստաթղթեր և տվյալներ:

ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 21.02.2019 14:12
ԱՊՊԱ Հաշվիչ

ԱՊՊԱ հաշվիչի հետ կապված հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք զանգահարել (+37460) 54-00-00 հեռախոսահամարով, գրել info@silinsurance.am էլեկտրոնային հասցեին կամ այցելել Ընկերության գրասենյակ՝
ՀՀ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5 հասցեով:

Ձեր ընթացիկ բունուս-մալուս դասի մասին տեղեկատվությունը կարող են առցանց եղանակով ստանալ Բյուրոյի www.paap.am կայքի առաջին էջում գտնվող  ԱՊՊԱ առցանց հարցուﬓեր բաժնում:

01.11.2017-31.12.2021թթ. ԱՊՊԱ պայմանագրի առկայություն
ԲՈՆՈՒՍ ՄԱԼՈՒՍԻ ԴԱՍ
ԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ՎՃԱՐ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
Պարտադիր լրացման դաշտ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ