Հաճախորդի Իրավունքները

Բողոք-պահանջի ներկայացում

"ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ" ԱՓԲԸ-ի կողմից մատուցվող ծառայությունների հետ կապված բողոք-պահանջ ունենալու դեպքում Ընկերության ֆիզիկական անձ հաճախորդները կարող են լրացնել համապատասխան ձևաթուղթը և ներկայացնել այն Ընկերության գրասենյակ` ՀՀ, Երևան, Արամի 3 և 5 հասցեով, ուղարկել փոստով կամ էլեկտրոնային հասցեով`customer.care@silinsurance.am:

Հաճախորդները բողոք-պահանջի գործընթացի հետ կապված հարցեր ունենալու դեպքում կարող են զանգահարել նաև (+37460) 54 00 00 հեռախոսահամարով:

Ընկերությունը բողոք-պահանջի վերջնական գրավոր պատասխանը տրամադրում է Հաճախորդին բողոք-պահանջը ստանալու պահից տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

"ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ" ԱՓԲԸ-ի ֆիզիկական անձ հանդիսացող հաճախորդները բողոք-պահանջի արդյունքներով բավարարված չլինելու դեպքում հնարավորություն ունեն դիմելու Ֆինանսական համակարգի հաշտարարին (www.fsm.am)`  համաձայն  Ինչ անել, եթե բողոք ունեք  ձևաթղթի։

 

Հաճախորդների բողոք-պահանջների քննության գործընթացը կարգավորելու մասին կանոնակարգ

 

Տեղեկությունների տրամադրում

Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի ստանալու "Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին" ՀՀ օրենքի 84-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված տեղեկատվությունը: Օրենքը կարող եք գտնել ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական ինտերնետային կայքում` www.cba.am հասցեում:

Ձեզ հետաքրքրող տեղեկությունը ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմում ներկայացնել"ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ" ԱՓԲԸ: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել առձեռն` Ընկերության գրասենյակում, փոստով կամ էլեկտրոնային եղանակով: Ընկերությունը տաս աշխատանքային օրվա ընթացքում կքննի տեղեկության տրամադրման իրավաչափությունը և կտրամադրի պատասխան գրությունը: Լրացուցիչ հանգամանքներ պարզելու անհրաժեշտությունից ելնելով՝ տեղեկատվությունը կարող է տրամադրվել քսան աշխատանքային օրվա ընթացքում: Տեղեկությունը տրամադրվում է անվճար:

ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 21.10.2021 18:10
ԱՊՊԱ Հաշվիչ

ԱՊՊԱ հաշվիչի հետ կապված հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք զանգահարել (+37460) 54-00-00 հեռախոսահամարով, գրել info@silinsurance.am էլեկտրոնային հասցեին կամ այցելել Ընկերության գրասենյակ՝
ՀՀ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5 հասցեով:

Ձեր ընթացիկ բունուս-մալուս դասի մասին տեղեկատվությունը կարող են առցանց եղանակով ստանալ Բյուրոյի www.paap.am կայքի առաջին էջում գտնվող  ԱՊՊԱ առցանց հարցուﬓեր բաժնում:

01.11.2017-31.12.2021թթ. ԱՊՊԱ պայմանագրի առկայություն
ԲՈՆՈՒՍ ՄԱԼՈՒՍԻ ԴԱՍ
ԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ՎՃԱՐ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
Պարտադիր լրացման դաշտ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ