ԳՈՒՅՔԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բնութագիր

Ցանկացած կազմակերպության գույքը, տեխնիկան, սարքավորումները տվյալ կազմակերպության բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ կարևորագույն տարրեր են, որոնք, սակայն, կարող են վնասվել, ոչնչանալ տարբեր ռիսկերի հետևանքով՝ պատճառելով ընկերությանը հսկայան վնասներ: Ապահովագրե՛ք Ձեր կազմակերպության գույքը մեզ մոտ և շարունակեք Ձեր անխափան գործունեությունը:


ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

 • անշարժ գույք՝ շենքեր, կառույցներ, օժանդակ շինություններ և այլն:
 • անշարժ գույքի ներքին հարդարանք,
 • հումք և նյութեր,
 • սարքավորումներ և մեքենաներ,
 • տրանսպորտային միջոցներ և այլ տեսակի շարժական գույք, որը չի օգտագործվում որպես տրանսպորտ,
 • այլ գույք:


ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՂ ՌԻՍԿԵՐ

 • Հրդեհ, կայծակի հարված, պայթյուն,
 • Ջրի վնաս,
 • Բնական աղետներ` երկրաշարժ, փոթորիկ, մրրիկ, ջրհեղեղ, կարկուտ, սողանք, հողմ,
 • Մեխանիկական ազդեցություն,
 • Ապակիների կոտրվածք,
 • Էլեկտրական հոսանքի ազդեցություն,
 • Այլ անձանց անօրինական գործողություններ,
 • Ուղղակի ֆիզիկական վնաս:

 

Ի դեպ՝ Ապահովագրության պայմանագիր կարող է կնքվել ինչպես վերը նշված յուրաքանչյուր ռիսկի գծով առանձին, այնպես էլ նրանց ցանկացած համակցության կամ կոմբինացիայի համար:


ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳԻՆ

Գույքի ապահովագրության սակագների տատանման միջակայքն է՝ 0.03% - 1,76%:

Պայմաններ
Փաստաթղթեր

Գույքի ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը և տվյալները.

 • Պետական գրանցման վկայական,
 • ՀՎՀՀ,
 • Բանկային հաշիվ,
 • Գույքի սեփականության իրավունքի գրանցման վկայական,
 • Անշարժ գույքի գնահատման ակտ,
 • Կոնտակտային տվյալներ:

Ընկերության  պահանջով կարող են ներկայացվել նաև այլ փաստաթղթեր և տվյալներ:

Ինչպես վարվել պատահարի դեպքում
ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 15.05.2023 11:02

Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի խորհրդի սույն թվականի հունվարի 26-ի թիվ 5-Լ որոշման համաձայն` 2023 թվականի ապրիլի 1-ից ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող բոլոր ապահովագրավճարները հաշվարկվելու են Ապահովագրական ընկերությունների կողմից մշակված գնագոյացման մոդելների (այսուհետ՝ Մոդել) հիման վրա։ ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ մոդելի հիման վրա հաշվարկված բազային ապահովագրավճարները տատանվում են 24,000 – 82,000 ՀՀ դրամի սահմաններում, որի վրա կիրառելով պայմանագրի ժամկետից կախված կարգավորիչ գործակիցները և Ապահովադրի ԲՄ դասին համարժեք գործակիցը ստացվում է վերջնական ապահովագրավճարը։ Մոդելի հաշվարկման հիմքում ընկած են Ապահովադրի գրանցման մարզը, ՏՄ մակնիշը և այլ ռիսկային գործոններ, որոնց առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ և հաշվարկել Ձեր ՏՄ–ի ապահովագրավճարը ստորև ներկայացված հաշվիչի միջոցով։

ԱՊՊԱ Հաշվիչ

Հաճախորդ

Անձի տեսակ

Գրանցման վայր

Ծննդյան ամսաթիվ

ԲՄ դաս

*

Տրանսպորտային միջոց

Գրանցված է ՀՀ-ում

Տեսակ

Մակնիշ

Շարժիչի հզորություն

Ապահովագրություն

Ժամկետ

Ապահովագրավճար

0.00

ՀՀ դրամ

* Ձեր ընթացիկ բունուս-մալուս դասի մասին տեղեկատվությունը կարող են առցանց եղանակով ստանալ Բյուրոյի www.paap.am կայքի առաջին էջում գտնվող  ԱՊՊԱ առցանց հարցուﬓեր բաժնում:

ԱՊՊԱ հաշվիչի հետ կապված հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք զանգահարել (+37460) 54-00-00 հեռախոսահամարով, գրել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին կամ այցելել Ընկերության գրասենյակ՝
ՀՀ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5 հասցեով: