ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բնութագիր

Հանկարծակի, անսպասելի պատահարների հետևանքով Ձեր կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասները կարող եք ապահովագրել “ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ” ԱՓԲԸ-ում: Ձեր կյանքն ու առողջությունը վեր են ամեն ինչից, Մենք կհոգանք Ձեր մասին:

 

          ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՂ ՌԻՍԿԵՐ

  • Դժբախտ պատահարի հետևանքով մահ
  • Դժբախտ պատահարի հետևանքով մշտական ընդհանուր անաշխատունակության
  • Դժբախտ պատահարի հետևանքով ժամանակավոր ընդհանուր անաշխատունակություն, ներառյալ` բժշկական ծախսեր:

 

Ի դեպ՝ Դժբախտ պատահար է համարվում նաև անձի ԱՆՀԵՏԱՑՈՒՄԸ, եթե վերջինս չի գտնվել անհետացումից հետո 12 ամսվա ընթացքում, և առկա փաստերը բավարար են Ընկերության համար եզրակացնելու, որ ապահովագրված անձը ստացել է Մարմնական Վնասվածք ու դրա հետևանքով մահացել,

 

Մշտական Ընդհանուր Անաշխատունակություն նշանակում է անկարողություն, որն ամբողջովին զրկում է ապահովագրված անձին իր գործունեությամբ զբաղվելու կամ պաշտոնական պարտականությունները կատարելու ունակությունից, որոնց համար նա ունի համապատասխան կրթություն կամ փորձ, որը տևում է 12 ամսից ավելի և նշված ժամկետի ավարտից հետո չեն դիտվում վիճակի բարելավման նախանշաններ:

 

Ժամանակավոր Ընդհանուր Անաշխատունակություն նշանակում է անկարողություն, որն ամբողջովին զրկում է ապահովագրված անձին իր գործունեությամբ զբաղվելու կամ պաշտոնական պարտականությունները կատարելու ունակությունից, որոնց համար նա ունի համապատասխան կրթություն կամ փորձ, որը տևում է ոչ ավել, քան 12 ամիս:

 

Բժշկական ծախսեր նշանակում է ապահովագրված անձի կրած անհրաժեշտ բժշկական, հիվանդանոցային, վիրահատական, բժշկական միջամտության, մերսման, թերապևտիկ, ռենտգենյան հետազոտության կամ բուժքույրական խնամքի ծախսերը, ներառյալ բժշկական պարագաների և հոսպիտալացման ծախսերը:

  

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՆՁԻՔ

65 տարին չլրացած ֆիզիկական անձինք

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔ

Դժբախտ պատահարներից  ապահովագրությունը կարող է գործել՝

  1. Միայն ՀՀ-ում
  2. Ողջ աշխարհում

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳԻՆ

Դժբախտ պատահարներից  ապահովագրության սակագների տատանման միջակայքն է՝ 0.04% - 1.98%:

Պայմաններ
Փաստաթղթեր

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը և տվյալները.

  • Ապահովադրի/Ապահովագրված անձի անձնագիր,
  • Ապահովադրի/Ապահովագրված անձի սոց. քարտ
  • Կոնտակտային տվյալներ:

Ընկերության  պահանջով կարող են ներկայացվել նաև այլ փաստաթղթեր և տվյալներ:

ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 21.02.2019 14:13
ԱՊՊԱ Հաշվիչ

ԱՊՊԱ հաշվիչի հետ կապված հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք զանգահարել (+37460) 54-00-00 հեռախոսահամարով, գրել info@silinsurance.am էլեկտրոնային հասցեին կամ այցելել Ընկերության գրասենյակ՝
ՀՀ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5 հասցեով:

Ձեր ընթացիկ բունուս-մալուս դասի մասին տեղեկատվությունը կարող են առցանց եղանակով ստանալ Բյուրոյի www.paap.am կայքի առաջին էջում գտնվող  ԱՊՊԱ առցանց հարցուﬓեր բաժնում:

01.11.2017-31.12.2021թթ. ԱՊՊԱ պայմանագրի առկայություն
ԲՈՆՈՒՍ ՄԱԼՈՒՍԻ ԴԱՍ
ԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ՎՃԱՐ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
Պարտադիր լրացման դաշտ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ