ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻՑ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բնութագիր

Հանկարծակի, անսպասելի պատահարների հետևանքով Ձեր կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասները կարող եք ապահովագրել “ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ” ԱՓԲԸ-ում: Ձեր կյանքն ու առողջությունը վեր են ամեն ինչից, Մենք կհոգանք Ձեր մասին:

 

          ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՂ ՌԻՍԿԵՐ

  • Դժբախտ պատահարի հետևանքով մահ
  • Դժբախտ պատահարի հետևանքով մշտական ընդհանուր անաշխատունակության
  • Դժբախտ պատահարի հետևանքով ժամանակավոր ընդհանուր անաշխատունակություն, ներառյալ` բժշկական ծախսեր:

 

Ի դեպ՝ Դժբախտ պատահար է համարվում նաև անձի ԱՆՀԵՏԱՑՈՒՄԸ, եթե վերջինս չի գտնվել անհետացումից հետո 12 ամսվա ընթացքում, և առկա փաստերը բավարար են Ընկերության համար եզրակացնելու, որ ապահովագրված անձը ստացել է Մարմնական Վնասվածք ու դրա հետևանքով մահացել,

 

Մշտական Ընդհանուր Անաշխատունակություն նշանակում է անկարողություն, որն ամբողջովին զրկում է ապահովագրված անձին իր գործունեությամբ զբաղվելու կամ պաշտոնական պարտականությունները կատարելու ունակությունից, որոնց համար նա ունի համապատասխան կրթություն կամ փորձ, որը տևում է 12 ամսից ավելի և նշված ժամկետի ավարտից հետո չեն դիտվում վիճակի բարելավման նախանշաններ:

 

Ժամանակավոր Ընդհանուր Անաշխատունակություն նշանակում է անկարողություն, որն ամբողջովին զրկում է ապահովագրված անձին իր գործունեությամբ զբաղվելու կամ պաշտոնական պարտականությունները կատարելու ունակությունից, որոնց համար նա ունի համապատասխան կրթություն կամ փորձ, որը տևում է ոչ ավել, քան 12 ամիս:

 

Բժշկական ծախսեր նշանակում է ապահովագրված անձի կրած անհրաժեշտ բժշկական, հիվանդանոցային, վիրահատական, բժշկական միջամտության, մերսման, թերապևտիկ, ռենտգենյան հետազոտության կամ բուժքույրական խնամքի ծախսերը, ներառյալ բժշկական պարագաների և հոսպիտալացման ծախսերը:

  

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՆՁԻՔ

65 տարին չլրացած ֆիզիկական անձինք

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔ

Դժբախտ պատահարներից  ապահովագրությունը կարող է գործել՝

  1. Միայն ՀՀ-ում
  2. Ողջ աշխարհում

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳԻՆ

Դժբախտ պատահարներից  ապահովագրության սակագների տատանման միջակայքն է՝ 0.02% - 1.24%:

Պայմաններ (ուժի մեջ սկսած 01.01.2023թ․)
Պայմաններ (ուժի մեջ է մինչև 31.12.2022թ․)
Փաստաթղթեր

Դժբախտ պատահարներից ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը և տվյալները.

  • Ապահովադրի/Ապահովագրված անձի անձնագիր,
  • Ապահովադրի/Ապահովագրված անձի սոց. քարտ
  • Կոնտակտային տվյալներ:

Ընկերության  պահանջով կարող են ներկայացվել նաև այլ փաստաթղթեր և տվյալներ:

ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 15.05.2023 10:58

Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի խորհրդի սույն թվականի հունվարի 26-ի թիվ 5-Լ որոշման համաձայն` 2023 թվականի ապրիլի 1-ից ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող բոլոր ապահովագրավճարները հաշվարկվելու են Ապահովագրական ընկերությունների կողմից մշակված գնագոյացման մոդելների (այսուհետ՝ Մոդել) հիման վրա։ ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ մոդելի հիման վրա հաշվարկված բազային ապահովագրավճարները տատանվում են 24,000 – 82,000 ՀՀ դրամի սահմաններում, որի վրա կիրառելով պայմանագրի ժամկետից կախված կարգավորիչ գործակիցները և Ապահովադրի ԲՄ դասին համարժեք գործակիցը ստացվում է վերջնական ապահովագրավճարը։ Մոդելի հաշվարկման հիմքում ընկած են Ապահովադրի գրանցման մարզը, ՏՄ մակնիշը և այլ ռիսկային գործոններ, որոնց առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ և հաշվարկել Ձեր ՏՄ–ի ապահովագրավճարը ստորև ներկայացված հաշվիչի միջոցով։

ԱՊՊԱ Հաշվիչ

Հաճախորդ

Անձի տեսակ

Գրանցման վայր

Ծննդյան ամսաթիվ

ԲՄ դաս

*

Տրանսպորտային միջոց

Գրանցված է ՀՀ-ում

Տեսակ

Մակնիշ

Շարժիչի հզորություն

Ապահովագրություն

Ժամկետ

Ապահովագրավճար

0.00

ՀՀ դրամ

* Ձեր ընթացիկ բունուս-մալուս դասի մասին տեղեկատվությունը կարող են առցանց եղանակով ստանալ Բյուրոյի www.paap.am կայքի առաջին էջում գտնվող  ԱՊՊԱ առցանց հարցուﬓեր բաժնում:

ԱՊՊԱ հաշվիչի հետ կապված հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք զանգահարել (+37460) 54-00-00 հեռախոսահամարով, գրել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին կամ այցելել Ընկերության գրասենյակ՝
ՀՀ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5 հասցեով: