ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Բնութագիր

Ճանապարհորդություն կատարելը, թերևս, ամենահաճելի երևույթներից է, որի ընթացում, սակայն, կարող են տեղի ունենալ որոշակի չնախատեսված դեպքեր:

Դուք ունեք հնարավորություն ճանապարհորդության ընթացքում տեղի ունեցած պատահարների դեպքում ստանալ անհապաղ և անհրաժեշտ բժշկական և այլ  աջակցություն Մեր Ընկերության հետ համագործակցող Աջակցող ընկերության կողմից:

Ձեռք բերելով ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ի Ճանապարհորդության ապահովագրության պայմանագիր՝ Դուք հանգիստ և ապահով կարող եք ճանապարհորդել, քանզի կարոք եք ստանալ անհապաղ օգնություն աշխարհի ցանկացած երկրում և ցանկացած պահի:

Շուրջօրյա և բազմալեզու կենտրոնի առկայությունն ապահովված է:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՆՁԻՔ

Ֆիզիկական անձ, ում տարիքը պայմանագրի կնքման պահին չի գերազանցում 70 տարեկանը և մշտապես բնակվում է ՀՀ-ում:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

Ապահովագրված անձի գույքային շահերը, որոնք կապված են Վկայագրում նշված պետության կամ պետությունների տարածքում գտնվելու ընթացքում բժշկական օգնություն ստանալու, ռեպատրիացիա կազմակերպելու և այլ ծառայություններ ստանալու հետևանքով ի հայտ եկած ծախսերի հետ:

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՊԱՏԱՀԱՐ

Ուղևորության ընթացքում ապահովագրված անձի մոտ հանկարծակի հիվանդության առաջացման  կամ դժբախտ պատահարի հետևանքով բժշկական և դրա հետ կապված այլ ծառայություններ ստանալու համար աջակցող և/կամ բժշկական հիմնարկություններին դիմելը:

 

ՀԱՏՈՒՑՎՈՂ ՎՆԱՍՆԵՐ

  1. Բժշկական ծախսեր
  2. Բժշկատրանսպորտային ծախսեր
  3. Հետմահու ռեպատրիացիայի հետ կապած ծախսեր

 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՍԱԿԱԳԻՆ

Ճանապարհորդության (Աջակցության) ապահովագրության սակագների տատանման միջակայքն է՝ 0.01% - 4.67%:

 

Աջակցող ընկերության շուրջօրյա հեռախոս +7 (495) 775-20-90

Պայմաններ (ուժի մեջ է սկսած 04.07.2022)
Պայմաններ (ուժի մեջ է մինչև 03.07.2022)

45

Փաստաթղթեր

Ճանապարհորդության (Աջակցության) ապահովագրության պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը և տվյալները.

  • Ապահովադրի անձնագիր,
  • Ապահովագրվող անձի անձնագիր (Ապահովադրից տարբեր լինելու դեպքում),
  • Կոնտակտային տվյալներ:
Ինչպես վարվել պատահարի դեպքում
ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 19.10.2022 15:05
ԱՊՊԱ Հաշվիչ

ԱՊՊԱ հաշվիչի հետ կապված հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք զանգահարել (+37460) 54-00-00 հեռախոսահամարով, գրել info@silinsurance.am էլեկտրոնային հասցեին կամ այցելել Ընկերության գրասենյակ՝
ՀՀ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5 հասցեով:

Ձեր ընթացիկ բունուս-մալուս դասի մասին տեղեկատվությունը կարող են առցանց եղանակով ստանալ Բյուրոյի www.paap.am կայքի առաջին էջում գտնվող  ԱՊՊԱ առցանց հարցուﬓեր բաժնում:

01.11.2017-31.12.2021թթ. ԱՊՊԱ պայմանագրի առկայություն
ԲՈՆՈՒՍ ՄԱԼՈՒՍԻ ԴԱՍ
ԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ՎՃԱՐ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
Պարտադիր լրացման դաշտ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ