• ԳԼԽԱՎՈՐ
 • Ինչպես վարվել պատահարի դեպքում

Ինչպես վարվել պատահարի դեպքում

ԱՊՊԱ

Ապահովագրական պատահարի դեպքում անհրաժեշտ է՝

Մինչև 100.000 ՀՀ դրամ գույքային վնասի  դեպքում

եթե՝

 • պատահարում ներգրավված են միայն երկու ավտոտրանսպորտային միջոց (ՏՄ), որոնցից առնվազն մեկն ունի գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր,
 • պատահարի արդյունքում վնաս է պատճառվել միայն այդ ՏՄ-ներին,
 • վնաս պատճառած անձն ընդունում է, որ պատահարի առաջացման մեջ միակ մեղավորն ինքն է և առկա է փոխադարձ համաձայնություն դրա վերաբերյալ,
 • տուժողի կողմից վնաս պատճառողից ակնկալվող վնասի հատուցման չափը չի գերազանցում 100.000 ՀՀ դրամը:

ապա անհրաժեշտ է՝

1. որևէ կերպ, այդ թվում ցանկացած հեռախոսի միջոցով, առնվազն երեք անգամ լուսանկարահանել պատահարում ներգրավված ՏՄ-ները: Ընդ որում, լուսանկարահանումը (տեսանկարահանումը) պետք է կատարվի այնպես, որպեսզի լուսանկարներն (տեսանյութն) առնվազն արտացոլեն երկու ՏՄ-ների հետվթարային փոխադարձ դիրքերը և պատահարի հետևանքով դրանցից յուրաքանչյուրի ընդհանրական վնասվածքները,

2. լրացնել համաձայնեցված հայտարարագիրը և ստորագրել (պատահարի մասնակից վարորդների կողմից),

3. ազատել ճանապարհի երթևեկելի մասը, եթե վթարի արդյունքում ՏՄ-ների հետվթարային դիրքերը խանգարում են ընդհանուր երթևեկությանը,

4. վնաս պատճառած վարորդը ՃՏՊ-ի մասին իր կողմից վարած ավտոմեքենայի ԱՊՊԱ Վկայագրի վրա նշված հեռախոսահամարով տեղեկացնում է Ապահովագրողին տեղի ունեցած ՃՏՊ-ի մասին՝ հարցադրումներին պատասխանելով առավելագույնը համաձայնեցված հայտարարագրում լրացված տեղեկատվությունը,

5. ապահովագրական ընկերությանը տեղեկացնելուց հետո վարորդները իրենց ՏՄ-ներով հեռանում են վթարի վայրից (ուշադրություն՝ ապահովագրական ընկերությանը դեպքի վայրում սպասելու պարտավորություն վարորդները չունեն):

 

Պատահարի տեղի ունենալուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում տուժողը պարտավոր է ապահովագրական ընկերությանը ներկայացնել՝

 • ստորագրված համաձայնեցված հայտարարագիրը,
 • հատուցում ստանալու համար դիմում,
 • կատարված լուսանկարների կամ տեսանյութի էլեկտրոնային տարբերակները,
 • հնարավորություն տալ Ընկերությանը զննել վթարված ՏՄ-ն:

 

Ստանդարտ հատուցման գործընթացի  դեպքում  անհրաժեշտ է՝

1. ապահովագրական պատահարը տեղի ունենալուց հետո` 40 րոպեի ընթացքում, տեղեկացնել ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ Ընկերությանը (+37460) 54-00-00 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարով և հետևել Ընկերության աշխատակիցների ցուցումներին,
2. պատահարի մասին անմիջապես հայտնել համապատասխան իրավասու մարմիններին, մասնավորապես.

 • Ճանապարհային Ոստիկանությանը՝ 1-77, (010) 52-27-63 հեռախոսահամարներով,
 • մարմնական վնասվածքների դեպքում` Շտապ բուժօգնության ծառայությանը (1-03):

3. չտեղաշարժել ավտոմեքենան կամ պատահարի հետ կապ ունեցող առարկաները, չլքել դեպքի վայրը մինչև համապատասխան լիազոր մարմնի (մարմինների) աշխատակիցների ժամանումը,
4. ողջամիտ, անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել վնասների կանխման կամ նվազեցման համար,
5. չընդունել որևէ պատասխանատվություն կամ չկատարել որևէ առաջարկ, խոստում կամ վճարում՝ առանց մեր ընկերության համաձայնության,
6. անհրաժեշտության դեպքում անցնել սթափության զննություն,
7. չիրականացնել վնասների վերանորոգման աշխատանքներ, առանց մեր ընկերության համաձայնության:

ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ապահովագրական պատահարի դեպքում անհրաժեշտ է՝

1. անհապաղ տեղեկացնել ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ Ընկերությանը (+37460) 54-00-00 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարով և հետևել Ընկերության աշխատակիցների ցուցումներին,
2. պատահարի մասին անմիջապես հայտնել համապատասխան իրավասու մարմիններին, մասնավորապես.

 • ավտոմեքենայի ֆիզիկական վնասի դեպքում` Ճանապարհային Ոստիկանությանը՝ 1-77, (010) 52-27-63 հեռախոսահամարներով,
 • ավտոմեքենայի կորստի, հափշտակության դեպքում՝ Ոստկանությանը (1-02),
 • հրդեհի դեպքում՝ հրշեջ ծառայությանը (1-01),
 • բնական աղետի դեպքում՝ փրկարար ծառայությանը (9-11),
 • երրորդ անձանց կողմից վնասի դեպքում՝ Ոստիկանությանը (1-02),
 • մարմնական վնասվածքների դեպքում` Շտապ բուժօգնության ծառայությանը (1-03):

3. չտեղաշարժել ավտոմեքենան կամ պատահարի հետ կապ ունեցող առարկաները, չլքել դեպքի վայրը մինչև համապատասխան լիազոր մարմնի (մարմինների) աշխատակիցների և մեր ընկերության ներկայացուցչի ժամանումը:
4. հնարավորության դեպքում նշել ՏՄ-ի հաշվառման համարանիշերը, վարորդների տվյալները, ինչպես նաև նկարահանել դեպքի վայրը,
5. ողջամիտ, անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել վնասների կանխման կամ նվազեցման համար,
6. չընդունել որևէ պատասխանատվություն կամ չկատարել որևէ առաջարկ, խոստում կամ վճարում՝ առանց մեր ընկերության համաձայնության,
7. անհրաժեշտության դեպքում անցնել սթափության զննություն,
8. չիրականացնել վնասների վերանորոգման աշխատանքներ, առանց մեր ընկերության համաձայնության,
9. պատահարը տեղի ունենալուց հետո ոչ ուշ, քան 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, այդ մասին գրավոր հայտնել Մեր ընկերությանը՝ ներկայացնելով հայցային դիմում:

ԳՈՒՅՔԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ապահովագրական պատահարի դեպքում անհրաժեշտ է՝

1. անհապաղ տեղեկացնել Ընկերությանը (+37460) 54-00-00 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարով և հետևել Ընկերության աշխատակիցների ցուցումներին,
2. անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկել վնասի կանխման կամ նվազեցման ուղղությամբ,
3. պատահարի մասին անմիջապես հայտնել համապատասխան իրավասու մարմիններին՝

 • հրդեհի, պայթյունի դեպքերում`Ոստիկանությանը, հրշեջ, վթարային ծառայության համապատասխան մարմիններին, փրկարար ծառայություններին, գազի վթարային ծառայությանը,
 • ջրի վնասի դեպքում` համապատասխան վթարային ծառայությանը, փրկարար ծառայություններին և/կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնին, համատիրությանը,
 • ապակիների կոտրանքի դեպքում՝ համատիրությանը, տեղական ինքնակառավարման մարմնին,
 • հափշտակության և երրորդ անձանց հակաօրինական բոլոր գործողությունների դեպքում՝ Ոստիկանությանը,
 • և այլն:

Այս կամ այն ծառայության դիմելու ընտրությունը կախված է պատահարի բնույթից: Կարող եք դիմել մեր օգնությանը համապատասխան ծառայություններից մեկը ընտրելու հարցում:

4. պահպանել վնասված գույքը և դեպքի պատկերը անփոփոխ վիճակում և ներկայացնել այն մեր ներկայացուցչին` զննելու և սահմանված ձևով ակտ կազմելու համար, բացառությամբ այն դեպքի, երբ վնասի պատկերի փոփոխումը թելադրվում է անվտանգության կանոններով:
5. պատահարը տեղի ունենալուց հետո ոչ ուշ, քան 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, այդ մասին գրավոր հայտնել Մեր ընկերությանը՝ ներկայացնելով հայցային դիմում:

 

Ոստիկանություն 1-02

Շտապ Օգնության Ծառայություն 1-03

Հրշեջ Ծառայություն 1-01

ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն` 9-11

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Առողջության ապահովագրության պայմանագրով նախատեսված բժշկական ծառայություններից օգտվելու համար կարող եք դիմել՝

 1. ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ-ի գործընկեր բուժ. կենտրոններ

Այս դեպքում կազատվեք վճարումներ կատարելու և լրացուցիչ տեղեկանք ներկայացնելու պարտավորությունից, կամ

 1. ՀՀ և ԼՂՀ ցանկացած լիցենզավորված բուժ. կենտրոն

 Այս դեպքում պետք է ինքնուրույն իրականացնեք անհրաժեշտ վճարները և  մեր ընկերությանը ներկայացնեք որոշ փաստաթղթեր:

Ապահովագրական պատահարի դեպքում անհրաժեշտ է՝

24 ժամվա ընթացքում, իսկ շտապ և անհետաձգելի դեպքերում՝ որքան հնարավոր է շուտ, տեղեկացնել ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ Ապահովագրական ընկերությանը` զանգահարելով (010) 561-561 (ներքինը 5) կամ 060 54-00-00 (5) շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարներով և հայտնել՝

 • անուն, ազգանուն,
 • ID համար (առկայության դեպքում),
 • դեպքի մանրամասները,
 • ինչպիսի ծառայությունների կարիք ունեք:

Մեր աշխատակիցը, ելնելով անհրաժեշտ բժշկական ծառայության բնույթից՝

-  կազմակերպում է  հեռախոսազրույց Ընկերության բժիշկ-խորհդատուի հետ, որի արդյունքում տրվում է համապատասխան խորհուրդ,  և/կամ

-  կազմակերպում է Ապահովագրված անձի այցը համապատասխան բուժ. կենտրոն:

Այս դեպքում կարիք չի լինում ապահովագրված անձին մոտենալ ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ բժշկական ուղեգիր ձեռք բերելու համար:

 • Եթե Ապահովագրված անձը անցնում է բուժումը Ընկերության գործընկեր բուժ. հաստատությունում, ապա նա բուժումը ստանալուց/դուրս գրվելուց հետո որևէ պարտավորություններ նշված հայցով այլևս չի կրում, քանի որ գումարային և թղթային հարցերը լուծում ենք մենք` առանց նրա մասնակցության:
 • Ապահովագրված անձն ունի նաև հնարավորություն բուժող բժշկի կողմից նշանակված դեղորայքը անվճար ձեռք բերել ՛՛Նատալի Ֆարմ՛՛ դեղատների ցանցից:
 • Եթե Ապահովագրված անձը անցնում է բուժումը Ընկերության ոչ գործընկեր բուժ. հաստատությունում, ապա նա բուժումը ստանալուց/դուրս գրվելուց հետո պարտավոր է ներկայացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

1. Հայտային դիմում

2. Համապատասխան բուժ. հաստատության կնիքով վավերացված բժշկական հիմնավորում`

-  էպիկրիզ, և/կամ

-  քաղվածք ամբուլատոր-բժշկական քարտից, և/կամ

-  բժշկի կոնսուլտացիոն եզրակացություն, և/կամ

-  բուժ. հաստատության կողմից տրված տեղեկանք

-  պարակլինիկական հետազոտությունների պատասխանների պատճենները (Ապահովագրողի պահանջի դեպքում):

3. Վնասի չափը հաստատող ֆինանսական փաստաթղթեր`

-  ՀԴՄ կտրոն և/կամ

-  մուտքի օրդերի անդորրագիր, և/կամ

-  հաշիվ-պահանջագիր

 • Եթե հատուցումը վճարվում է Ապահովագրված անձին, ապա.

-  ապահովագրական հատուցման որոշումը կայացվում է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում և հայցի բավարարման պարագայում ևս 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում իրականացվում է ապահովագրական հատուցման վճարումը: Ապահովագրված անձին վճարումը իրականացվում է փոխանցումով է իր անձնական հաշվին կամ հաշվի բացակայության դեպքում՝ անձնագիրը ներկայացմամբ Հայէկոնոմբանկի ցանկացած մասնաճյուղում:

-   Ապահովագրված անձի կողմից ապահովագրական պատահարը և բժշկական ծախսերը հիմնավորող փաստաթղթերը պետք է ներկայացվեն Ապահովագրողին պատահարի ամսաթվից ոչ ուշ, քան 3 (երեք) ամսվա ընթացքում, ընդ որում` ապահովագրական պատահարից կախված` նշված ժամկետը կարող է երկարացվել: Նշանակված դեղորայքի կտրոնները կարող են ունենալ ոչ ավելի քան 1 (մեկ) ամսվա վաղեմություն` նշանակման ամսաթվից սկսած:

 • Եթե հատուցումը վճարվում է Բուժ. հաստատությանը, ապա վճարման կարգը և ժամկետները կարգավորվում են ըստ Կողմերի միջև կնված պայմանագրի:

Հայցի վերաբերյալ դրական կամ բացասական որոշում կայացնելուց հետո յուրաքանչյուր ապահովագրված անձ էլ. կամ թղթային տարբերակով ստանում է հայցի վերաբերյալ եզրակացություն:

ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ճանապարհորդության ընթացքում տեղի ունեցած պատահարների դեպքում անհրաժեշտ է՝

1. ինքնուրույն չձեռնարկել որևէ գործողություն,
2. անհապաղ տեղեկացնել ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ին կամ զանգահարել “Express Assist Center” աջակցող կենտրոն + 7 (495) 775 20 90 շուրջօրյա հեռախոսահամարով և հայտնել հետևյալ տեղեկությունները՝

 • Ձեր անուն, ազգանունը,
 • Ձեր գտնվելու վայրը,
 • Պատահարի նկարագիրը,
 • Հետադարձ կապի հեռախոսահամարը,
 • Ապահովագրության վկայագրի համարը:

3. բժշկական օգնությունը ստանալ համաձայն Աջակցող ընկերության ցուցումների,
4. բժշկական օգնություն իրականացնողին (բժշկական կազմակերպությանը) ներկայացնել Ապահովագրության Պայմանագիրը/Վկայագիրը,
5. ցանկացած գործողություն համաձայնեցնել Աջակցող ընկերության հետ,
6. հետևել բժշկի նշանակումներին:

ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 17.03.2020 16:50
ԱՊՊԱ Հաշվիչ

ԱՊՊԱ հաշվիչի հետ կապված հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք զանգահարել (+37460) 54-00-00 հեռախոսահամարով, գրել info@silinsurance.am էլեկտրոնային հասցեին կամ այցելել Ընկերության գրասենյակ՝
ՀՀ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5 հասցեով:

Ձեր ընթացիկ բունուս-մալուս դասի մասին տեղեկատվությունը կարող են առցանց եղանակով ստանալ Բյուրոյի www.paap.am կայքի առաջին էջում գտնվող  ԱՊՊԱ առցանց հարցուﬓեր բաժնում:

Տրանսպորտային միջոցի տեսակ
Տրանսպորտային միջոցի օգտագործման նպատակը
Շարժիչի հզորությունը/Ձու
ԲՈՆՈՒՍ ՄԱԼՈՒՍԻ ԴԱՍ
ԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ՎՃԱՐ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
Պարտադիր լրացման դաշտ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ