Թափուր աշխատատեղեր

Ցանկացած հրաշալի ռազմավարություն և կազմակերպական կառուցվածք բավարար չեն կազմակերպության նպատակներն իրագործելու համար, եթե չի մշակվել և չի գործադրվում արդյունավետ կադրային քաղաքականություն:

“ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ” ԱՓԲԸ-ն իր կողմից տարվող կադրային քաղաքականության հիմքում շարունակում է դնել կադրերի որակը, նրանց ճիշտ ընտրությունն ու տեղաբաշխումը:

 Մեր ընկերությունում յուրաքանչյուր աշխատակից համարվում է մեծ համակարգի կարևոր օղակ, որի լավ աշխատանքից է կախված Ընկերության հաջողությունների զգալի մասը:

Մենք կիրառում ենք գործադիր մարմնի կառավարման հետևյալ սկզբունքները`

  • Արդարության սկզբունք, որը հնարավորություն է ընձեռում օբյեկտիվորեն գնահատել աշխատակիցների գործունեության արդյունքները, ինչն էլ նպաստում է աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը:
  • Կազմակերպությունում բարենպաստ սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի ձևավորում,
  • Անհատի շահերի համապատասխանություն Ընկերության շահերին,
  • Ընկերությունում ձևավորված արժեքային համակարգի, սովորույթների, ընդունված նորմերի պահպանում,
  • Աշխատավարձերի պարբերաբար բարձրացում:

 Մենք առաջարկում ենք աշխատանք, որի միջոցով կարող եք օգտագործել Ձեր գիտելիքներն ու ունակությունները, և դրանք կատարելագործելով, դառնալ փորձառու մասնագետ արագ զարգացող այս ոլորտում:

 

"ՍԻԼԻՆՇՈՒՐԱՆՍ" ապահովագրական ընկերությունն առաջարկում է հետևյալ թափուր աշխատատեղերը.  

        

               Զանգերի Կենտրոնի Մասնագետ

              Հաճախորդների սպասարկման մասնագետ

              Գործավար

              Իրավաբան

              Բժիշկ փորձագետ

              Բժշկական փորձաքննությունների բաժնի մասնագետ

            

  

ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍԻ  կողմից աշխատակիցներին տրամադրվող ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 27.03.2024 16:05

Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի խորհրդի սույն թվականի հունվարի 26-ի թիվ 5-Լ որոշման համաձայն` 2023 թվականի ապրիլի 1-ից ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող բոլոր ապահովագրավճարները հաշվարկվելու են Ապահովագրական ընկերությունների կողմից մշակված գնագոյացման մոդելների (այսուհետ՝ Մոդել) հիման վրա։ ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ մոդելի հիման վրա հաշվարկված բազային ապահովագրավճարները տատանվում են 24,000 – 82,000 ՀՀ դրամի սահմաններում, որի վրա կիրառելով պայմանագրի ժամկետից կախված կարգավորիչ գործակիցները և Ապահովադրի ԲՄ դասին համարժեք գործակիցը ստացվում է վերջնական ապահովագրավճարը։ Մոդելի հաշվարկման հիմքում ընկած են Ապահովադրի գրանցման մարզը, ՏՄ մակնիշը և այլ ռիսկային գործոններ, որոնց առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ և հաշվարկել Ձեր ՏՄ–ի ապահովագրավճարը ստորև ներկայացված հաշվիչի միջոցով։

ԱՊՊԱ Հաշվիչ

Հաճախորդ

Անձի տեսակ

Գրանցման վայր

Ծննդյան ամսաթիվ

ԲՄ դաս

*

Տրանսպորտային միջոց

Գրանցված է ՀՀ-ում

Տեսակ

Մակնիշ

Շարժիչի հզորություն

Ապահովագրություն

Ժամկետ

Ապահովագրավճար

0.00

ՀՀ դրամ

* Ձեր ընթացիկ բունուս-մալուս դասի մասին տեղեկատվությունը կարող են առցանց եղանակով ստանալ Բյուրոյի www.paap.am կայքի առաջին էջում գտնվող  ԱՊՊԱ առցանց հարցուﬓեր բաժնում:

ԱՊՊԱ հաշվիչի հետ կապված հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք զանգահարել (+37460) 54-00-00 հեռախոսահամարով, գրել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին կամ այցելել Ընկերության գրասենյակ՝
ՀՀ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5 հասցեով: