Վերաապահովագրություն

Ընկերությունն իր ստանձնած ապահովագրական ռիսկերը վերաապահովագրում է միջազգային բարձր վարկանիշ ունեցող հուսալի վերաապահովագրական ընկերություններում:

  Վերաապահովագրողների վերաբերյալ հաշվետվություն 

 

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Reasekuracji S.A.
Վեբ կայք` www.polishre.com

 

 

 

Pozavarovalnica Sava, d.d.
Վեբ կայք` www.sava-re.si

 

SCOR Reassurance SA
Վեբ կայք` www.scor.com

 

Brit Insurance Ltd.
Վեբ կայք` www.britinsurance.com

  Markel International Insurance Co.Ltd.

Վեբ կայք` www.markelintl.com

 


HDI-Gerling Industrie Versicherung AG
Վեբ կայք` www.hdi-gerling.co.uk

 


Partner Reinsurance Europe Ltd
Վեբ կայք` www.partnerre.com

 

 

   
ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 14.10.2022 15:29
ԱՊՊԱ Հաշվիչ

ԱՊՊԱ հաշվիչի հետ կապված հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք զանգահարել (+37460) 54-00-00 հեռախոսահամարով, գրել info@silinsurance.am էլեկտրոնային հասցեին կամ այցելել Ընկերության գրասենյակ՝
ՀՀ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5 հասցեով:

Ձեր ընթացիկ բունուս-մալուս դասի մասին տեղեկատվությունը կարող են առցանց եղանակով ստանալ Բյուրոյի www.paap.am կայքի առաջին էջում գտնվող  ԱՊՊԱ առցանց հարցուﬓեր բաժնում:

01.11.2017-31.12.2021թթ. ԱՊՊԱ պայմանագրի առկայություն
ԲՈՆՈՒՍ ՄԱԼՈՒՍԻ ԴԱՍ
ԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ՎՃԱՐ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
Պարտադիր լրացման դաշտ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ