• HOME
  • Online contracts

Online contracts

Travel insurance

Name, Surname
Required field
AGE
AGE_NOT_SELECTED
Passport of insured
FILE_NOT_UPLOADEDCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Please also attach the passport of the adult, who shall become the insured (signing person) of the current policy.
We apologize, but the Company provides travel insurance to those below the age of 70.
Departure date / start
DEPARTURES_DATE_NOT_SELECTED
Arrival date
RETURN_DATE_NOT_SELECTED
Country
COUNTRY_NOT_SELECTED
Amount limit
Required field
SPECIAL PROGRAM / WHOLE WORLD
Required field
DELIVERY ADDRESS
Required field
PHONE
Required field
OTHER NOTES
UPLOAD DOCUMENTS
Passport
Attach a fileCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Social card
Attach a fileCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Required field

Cargo insurance

Name, Surname
Required field
DELIVERY ADDRESS
Required field
PHONE
Required field
UPLOAD DOCUMENTS
State registration certificate
ATTACHED FILE
Attach a fileCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Tax ID
Attach a fileCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Director's Passport
Attach a fileCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Cargo invoice
ATTACHED FILE
Attach a fileCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Questionnaire
Download
Attach a completed and signed version of the questionnaire
Attach a fileCAN_NOT_EXCEED_4_MB
Required field
LAST UPDATE: 17.03.2020 16:50

Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի խորհրդի սույն թվականի հունվարի 26-ի թիվ 5-Լ որոշման համաձայն` 2023 թվականի ապրիլի 1-ից ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող բոլոր ապահովագրավճարները հաշվարկվելու են Ապահովագրական ընկերությունների կողմից մշակված գնագոյացման մոդելների (այսուհետ՝ Մոդել) հիման վրա։ ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ մոդելի հիման վրա հաշվարկված բազային ապահովագրավճարները տատանվում են 24,000 – 82,000 ՀՀ դրամի սահմաններում, որի վրա կիրառելով պայմանագրի ժամկետից կախված կարգավորիչ գործակիցները և Ապահովադրի ԲՄ դասին համարժեք գործակիցը ստացվում է վերջնական ապահովագրավճարը։ Մոդելի հաշվարկման հիմքում ընկած են Ապահովադրի գրանցման մարզը, ՏՄ մակնիշը և այլ ռիսկային գործոններ, որոնց առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ և հաշվարկել Ձեր ՏՄ–ի ապահովագրավճարը ստորև ներկայացված հաշվիչի միջոցով։

Calculator

Հաճախորդ

Անձի տեսակ

Գրանցման վայր

Ծննդյան ամսաթիվ

ԲՄ դաս

*

Տրանսպորտային միջոց

Գրանցված է ՀՀ-ում

Տեսակ

Մակնիշ

Շարժիչի հզորություն

Ապահովագրություն

Ժամկետ

Ապահովագրավճար

0.00

ՀՀ դրամ

* You can get information on your current bonus-malus class online through CMTPL online surveys section located on Bureau’s website.

In case of inquiries regarding the CMTPL calculator  please call us at (+37460) 54-00-00, or email at [email protected], or visit the Company’s office at 3 and 5 Aram St., Yerevan, RA.