News

14/04/2021
Ընկերության բաժնետերերի տարեկան ժողով
> MORE
24/02/2021
External Audit Company Tender 2021
> MORE
27/02/2020
ISO Certification
Մեր ընկերությունը բարեհաջող անցել է ISO 9001: 2015  և ISO / IEC 27001: 2013 ՎԵՐԱՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԸ
> MORE
25/02/2020
“ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ” ԱՓԲԸ հայտարարում է Ընկերության 2020 թվականի ֆինանսական արդյունքների արտաքին աուդիտ իրականացնող ընկերության մրցույթ:
> MORE
LAST UPDATE: 19.04.2021 14:23
Calculator

In case of inquiries regarding the CMTPL calculator  please call us at (+37460) 54-00-00, or email at info@silinsurance.am, or visit the Company’s office at 3 and 5 Aram St., Yerevan, RA.

You can get information on your current bonus-malus class online through CMTPL online surveys section located on Bureau’s website.

Vehicle type
Purpose of the vehicle
Engine power
Bonus-Malus
TERM AND PAYMENTS
CONTRACT DURATION
Required field
INSURANCE PRICE