Իրավաբան

Պաշտոնը՝  Իրավաբան

Տարածաշրջան՝ ՀՀ, ք. Երևան, Տիգրան Մեծ 39

Պահանջներ՝ 

ü  Բարձրագույն կրթություն իրավագիտության ոլորտում (մագիստրոսի աստիճանը կդիտարկվի որպես առավելություն),

ü  Քաղաքացիաիրավական և ապահովագրական ոլորտը կարգավորող օրենսդրության իմացություն,

ü  Հայերեն լեզվի գերազանց իմացություն, ռուսերեն և անգլերեն լեզուների իմացությունը ցանկալի է,

ü  Համակարգչի հետ աշխատելու գործնական հմտություններ՝ MS Office (Excel, Word, Outlook) փաթեթների լավ իմացություն, տվյալների բազաների հետ աշխատանքի փորձ,

ü  Հանձնարարված առաջադրանքները ժամանակին և պատշաճ որակով կատարելու ունակություն,

ü  Սեղմ ժամկետներում աշխատանքների կատարման հմտություն,

ü  Վերլուծելու ունակություն, կազմակերպչական ձիրք,

ü  Արդյունքների ստացման նպատակասլացություն,

ü  Սթրեսային իրավիճակներում աշխատելու կարողություն,

ü  Հաղորդակցման և բանակցություններ վարելու հմտություններ,

ü  Թիմային աշխատանքի հմտություններ,

ü  Պարտաճանաչության և պատասխանատվության բարձր զգացում:

Աշխատավարձ՝ պայմանագրային

Աշխատանքային գրաֆիկ՝ 09:00-18:00:

Պարտականություններ՝

ü  ASWA համակարգից սուբրոգացիայի փաթեթների ներբեռնում, սուբրոգացիաների գրանցում համապատասխան ցանկում, նշված գործերով հիմքերի ճշտում և դրանց առկայության դեպքում նույն համակարգի միջոցով, ինչպես նաև թղթային /այդ թվում՝ Excel, PDF/ եղանակով ծանուցում՝ վերջին դեպքում կազմելով ծանուցումը:

ü  Սուբրոգացիայի գործերով փաստաթղթերի հավաքագրում այլ ապահովագրական ընկերություններից:

ü  Հաճախորդների, պարտապանների, ապահովադիրների և այլ շահագրգիռ անձանց հետ բանակցությունների վարում, այդ թվում՝ համապատասխան փաստաթղթերի ստորագրման կազմակերպում կամ փոստով ուղարկում,

ü  Բողոք-պահանջների և պահանջ-դիմումների պատասխանների կազմում, ինչպես նաև Ընկերության շահերի ներկայացում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարում, ներառյալ՝ փաթեթների ներբեռնում Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի հարթակ:

ü  Հաշտության համաձայնագրերի, պարտավորագրերի, վճարման կարգադրության դիմումների, հացադիմումների, հայցադիմումների պատասխանի, դիմումների, հարցումների, հարցումների պատասխանների և այլ իրավաբանական բնույթի, այդ թվում՝ դատավարական փաստաթղթերի կազմում:

ü  Ընկերության շահերի ներկայացում դատարաններում, պետական և ոչ պետական մարմիններում:

ü  Կազմված հաշտությունների և պարտավորագրերի գծով գումարների վճարման ընթացքի ստուգում և այդ մասին հաշվետվություն ներկայացում բաժնի ղեկավարին:

ü  Դատական գործերի, ինչպես նաև հարկադիր կատարման փուլում գտնվող գործերի ընթացքի մասին տեղեկատվության ճշտում և այդ մասին հաշվետվություն ներկայացում բաժնի ղեկավարին:

ü  Ապահովագրական ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի ուսումնասիրություն և անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան կարծիքի կամ առաջարկների ներկայացում, իրավական եզրակացության տրամադրում:

ü  Ընկերության տնօրենի և բաժնի պետի այլ հանձնարարականների ու ցուցումների կատարում:

 

 

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը՝

Եթե համապատասխանում եք մեր պահանջներին և ցանկանում եք համագործակցել մեզ հետ, կարող եք Ձեր ինքնակենսագրականն ուղարկել hr@silinsurance.net էլեկտրոնային հասցեին (թեմա դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնի անվանումը):

 

Վերջնաժամկետ՝ 15.10.2022թ.:

 

ՎԵՐՋԻՆ ԹԱՐՄԱՑՈՒՄ` 16.09.2022 10:10
ԱՊՊԱ Հաշվիչ

ԱՊՊԱ հաշվիչի հետ կապված հարցեր ունենալու դեպքում կարող եք զանգահարել (+37460) 54-00-00 հեռախոսահամարով, գրել info@silinsurance.am էլեկտրոնային հասցեին կամ այցելել Ընկերության գրասենյակ՝
ՀՀ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5 հասցեով:

Ձեր ընթացիկ բունուս-մալուս դասի մասին տեղեկատվությունը կարող են առցանց եղանակով ստանալ Բյուրոյի www.paap.am կայքի առաջին էջում գտնվող  ԱՊՊԱ առցանց հարցուﬓեր բաժնում:

01.11.2017-31.12.2021թթ. ԱՊՊԱ պայմանագրի առկայություն
ԲՈՆՈՒՍ ՄԱԼՈՒՍԻ ԴԱՍ
ԺԱՄԿԵՏ ԵՎ ՎՃԱՐ
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏ
Պարտադիր լրացման դաշտ
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱՎՃԱՐ