• HOME
 • Բժիշկ Փորձագետ

Բժիշկ Փորձագետ

Պաշտոնը՝ Բժիշկ փորձագետ

Վարչություն/բաժին՝  Անձնական ապահովագրության հայցերի վարչություն

Տարածաշրջան՝ ՀՀ, ք. Երևան, Արամի 3 և 5

Կրթություն՝  Բարձրագույն

Որակավորում՝ Օրդինատորի աստիճան, բակալավրի աստիճանը պարտադիր Բուժական գործ, Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

Փորձ՝   1-3 տարի

Պահանջներ՝

 • Microsoft Word Document և Microsoft Excel Worksheet ծրագրերի իմացություն,

 • Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն լեզուների իմացություն,

 • Թիմում աշխատելու կարողություն,

 • Լարված իրավիճակներում արագ կողմնորոշվելու ունակություն,

 • Մտքերը գրագետ, հստակ արտահայտելու կարողություն,

 • Պատասխանատվության զգացում:

Աշխատանքային գրաֆիկ՝ Լրիվ աշխատանքային օր՝ 09:00-18:00

Պարտականություններ՝  

 • հատուցման վերաբերյալ էլ. համակարգի միջոցով բժշկական կենտրոններին Հավաստիքի և Վճարման հարցման հաստատման տրամադրում, բժշկական եզրակացության մուտքագրում հայցերի հաշվառման համակարգ:

 • բժշկական հետազոտությունների և բուժման գործընթացի հաստատում Ընկերության հետ համագործակցող բուժ. հաստատություններում՝ առկա ապահովագրական ծածկույթներին համապատասխան: Ստացիոնար բուժման, դժվարամատչելի հետազոտությունների կատարման, կանխարգելիչ բժշկական քննության գործընթացի հաստատում Ընկերության հետ համագործակցող բուժ. հաստատություններում՝ առկա ապահովագրական ծածկույթներին համապատասխան:

 • Հեռախոսազանգով և գրասենյակ այցելած հաճախորդների սպասարկում՝ պայմանագրի պայմաններին ծանոթացումով, գանգատների և առողջական խնդիրների սելեկտիվ վերլուծում և համապատասխան ուղորդում Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան բուժհաստատությունների կողմից ուղարկված հաշիվների ստուգում և խմբավորում:

 • բուժհաստատությունների կողմից ուղարկված հաշիվների ստուգում և խմբավորում:

Անհրաժեշտ փաստաթղթեր և դիմելու կարգը՝ 

Եթե համապատասխանում եք մեր պահանջներին և ցանկանում եք համագործակցել մեր հետ, կարող եք Ձեր ինքնակենսագրականն ուղարկել [email protected] էլեկտրոնային հասցեին (թեմա դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնի անվանումը):

 

Վերջնաժամկետ՝ 15.07.2021թ.:

LAST UPDATE: 23.10.2023 12:00

Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրոյի խորհրդի սույն թվականի հունվարի 26-ի թիվ 5-Լ որոշման համաձայն` 2023 թվականի ապրիլի 1-ից ԱՊՊԱ ոլորտում կիրառվող բոլոր ապահովագրավճարները հաշվարկվելու են Ապահովագրական ընկերությունների կողմից մշակված գնագոյացման մոդելների (այսուհետ՝ Մոդել) հիման վրա։ ՍԻԼ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ ԱՓԲԸ մոդելի հիման վրա հաշվարկված բազային ապահովագրավճարները տատանվում են 20,000 – 71,000 ՀՀ դրամի սահմաններում, որի վրա կիրառելով պայմանագրի ժամկետից կախված կարգավորիչ գործակիցները և Ապահովադրի ԲՄ դասին համարժեք գործակիցը ստացվում է վերջնական ապահովագրավճարը։ Մոդելի հաշվարկման հիմքում ընկած են Ապահովադրի գրանցման մարզը, ՏՄ մակնիշը և այլ ռիսկային գործոններ, որոնց առավել մանրամասն կարող եք ծանոթանալ և հաշվարկել Ձեր ՏՄ–ի ապահովագրավճարը ստորև ներկայացված հաշվիչի միջոցով։

Calculator

Հաճախորդ

Անձի տեսակ

Գրանցման վայր

Ծննդյան ամսաթիվ

ԲՄ դաս

*

Տրանսպորտային միջոց

Գրանցված է ՀՀ-ում

Տեսակ

Մակնիշ

Շարժիչի հզորություն

Ապահովագրություն

Ժամկետ

Ապահովագրավճար

0.00

ՀՀ դրամ

* You can get information on your current bonus-malus class online through CMTPL online surveys section located on Bureau’s website.

In case of inquiries regarding the CMTPL calculator  please call us at (+37460) 54-00-00, or email at [email protected], or visit the Company’s office at 3 and 5 Aram St., Yerevan, RA.